Företag

Vi ser Idyllienhoppet som ett spännande projekt där olika företag kan samarbeta och bidra med sin specifika kunskap eller teknik för att skapa värden tillsammans, utan att det kostar särskilt mycket mer än lite av vår tid. Har ni idéer om hur just ert företag kan bidra på något sätt för att minska våra kostnader eller skapa större effekt av våra insamlingar är vi jätteglada! Fler kan göra mer!

Självklart kan ni “bara” stödja våra projekt genom bidrag och donationer. Vi garanterar att 100% av alla donationer används direkt till projekten. Vi som driver projekten gör detta helt utan att belasta Idyllienhoppet med några som helst administrativa kostnader eller löner. Önskar ni en rapport eller redovisning för er donation kommer vår ansvariga ekonomibyrå ge er en sådan. Det är väl rakt och tydligt!

Registrera även ert företag som fakturakund hos Idyllien. Använd Idylliens fantastiska tvålar, lotioner och rumsdofter på ert företag! Vi har otroligt många fina och användbara presentlösningar för både kunder och personal och anser att julgåvor och andra presenter får ett ännu större värde om vinsten av försäljningen används för ett gott syfte!

Har ni idéer om hur ni kan vara med och stötta projektet och önskar mer information, maila: kontakt@idyllienhoppet.org 

%d bloggers like this: